Hviterussland

Menigheten i Tabernaklet støtter
2 evangelister i Hviterussland