Israel

Tabernaklet har en Israel-gruppe som arrangerer Israel-møter en torsdag pr mnd, og av og til noen større arr.

Ut fra Bibelen ønsker vi å få fram Israel spesielle plass som Guds utvalgte folk, i fortid, nåtid og framtid.
Vi ønsker også å framstå som Israels venner, og velsigne Israel gjennom forbønn, kjærlighet og støtte til sosiale formål i Israel.

Israel-gruppen i Tabernaklet består av ca 20 medarbeidere, fordelt på 3 grupper. Rolf Vestøyl er f.t. koordinator for Israel-møtene.
Se informasjon om PYM’s arbeid i Israel.

Ansvarlig:

Navn: Rolf Vestøyl, tlf. 916 31 118, Ole Holmen 901 45 216.
Web: http://www.sjibbolet.no