Kenya

Avgangsklassen v/Karens bibelskole sommeren 2013.

Arbeid i slummen i Kisumu, Kenya

•Areal: 581 309 km²   •Innbyggere: 44 352 000   •Evangeliske Kristne: 48,9%   •Katolske: 23,03%   •Andre kristne: 10,8%   •Muslimer: 11%   •Tradisjonell kultur: 6,3%

Tabernaklet har i mange år vært engasjert i Kenya. Vi fikk bl.a. være utsendermenighet for misjonær Jan Kristensen. Menigheten er fremdeles engasjert i arbeidet i Kenya bl.a. ved å støtte arbeidet som utgår ra Jan’s Academy. Vårt engasjement er å støtte en ny helseklinikk som er lokalisert i det største slumområdet i Kisumu.