Tyskland

Lill og Even W. Gruner driver menighetesplantning i Tyskland.

Gatekirken er en viktig del av måten å nå menneskene med evangeliet.

Det er veldig mange byer som vil ha besøk av GateKirken neste år. Vi greier ikke og etterkomme alle
forespørsler. De fleste innvitasjoner kommer fra menigheter som har nød for
området sitt og vil bryte nytt land. Vi prioriterer som kjent bare byer hvor
det fra før ikke er noen fri levende menighet!

Bare her i Bayern er det mer enn 500 byer uten en frie evangeliske
menigheter. I Tyskland, Østerrike og Sveits (som er vårt arbeidsområde), er
det flere tusen byer og bygder uten levende forsammlinger.

Europa er en stor misjonsmark! La oss be og faste for vår egen verdensdel!