Lovsangsteam

Menigheten har flere lovsangsteam
som deltar i møtene.

    • Gripe
    • In The Light

Øver som regel hver torsdag kl. 16:00-18:00.
Kontaktperson: Bjørn Rikard Pedersen, tlf. 995 17 923.