KOR

Barnekor: 1-7 trinn HVER ONSDAG… kl. 17.30 – 19.00

Hvor? på scenen i hovedsalen – Gå inn hovedinngangen!

Koret ledes av Harald Norrman