KOR

Barnekor: 1-7 trinn HVER ONSDAG… kl. 17.30 – 19.00

Hvor? I kafeen – Gå inn sideinngangen!

Koret ledes av Harald Norrman