Søndagsskolen

VELKOMMEN!

Søndagsskolen er menighetens arena for trosopplæring. Vi ønsker å legge tilrette for å utvikle en levende tro som varer og det gjør vi best i samarbeid med foreldrene.

på søndagsskolen skjer det mye:

  • sang
  • bønn
  • undervisning på en kreativ måte
  • leker
  • samtale og aktiviteter i smågrupper

Vi bruker Sprell Levende som opplæringsmateriell.

Søndagsskolens maskot Løvetann henter barna i storsalen og tar de med seg til gruppene…..

På søndagsskolen er vi delt i tre grupper:

1. Popkorn: 3 år – skolestart( barn som er yngre kan delta med foreldrene)

2. Nonstop: 1.-4. klasse

3. Tweens: 5. – 8. klasse

Har du lyst til å lære barn om Jesus og bibelen? Vil du hjelpe til med praktiske oppgaver som lister, leker, eller annet. Ta kontakt da vel! Vi er en flott gjeng ledere som trives godt sammen og med barna! Vi ønsker flere ledere i alle aldre.

Kontingent: 50 kr betales  på konto: 2610 15 313 67, skriv navn og hva du betaler for.

Barnepastor Hannah W. Lien tlf. 40 60 47 77   E-post: hannah@oneway.no