Tabernaklets Barnehage

VELKOMMEN TIL

TABERNAKLETS BARNEHAGE

barnehagen

Barnehagen eies av Pinsekirken Tabernaklet.

Den ligger i flotte omgivelser med Lundedalen som nærmeste nabo og har gode muligheter til turer i nærmiljøet. Utearealet i barnehagen er en stor hage med varierte aktivitetsmuligheter.

Adresse: Cort Adelers gt 14, 3717 Skien
Telefon: 35 53 40 04
E-post adresse: barnehagen@tabernaklet.no

 

Åpningstider.
Barnehagen er åpen fra kl. 7.30 til 16.30.
Vi har 5 planleggingsdager i året.
Barnehagen er stengt i 4 uker i juli mnd, jul og påske.

Ansatte.
Styrer/ førskolelærer: Hanne K. Taranrød
Pedagogisk leder: Janne Ottersen Follegg
Førskolelærer: Gun L.Follegg
Fagarbeider: Rozenizia N.de A. Stenbakk
Fagarbeider: Elin M. P. Gulliksen
Vikare: Mona Myrvang
Renholder: Julianne M. Gjeruldsen

Søknad til Barnehagen
For å søke på plass i barnehagen, gå inn på http://skieng2.ist-asp.com Søknadsfrist er 1.mars.

Barnehagen bruker Mykid, en kommunikasjonsportal mellom foreldrene og barnehagen. Der blir månedsplan og annen informasjon lagt ut til foreldrene. Man må ha passord for å logge seg inn. De som får tildelt plass, vil også etter oppstart få tilgang til Mykid.

Barnehagen er med på samordnet opptak i kommunen.
Kontakt gjerne styrer for mer informasjon.

Pedagogisk plattform.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.
Gjennom hverdagen i barnehagen vil vi formidle Jesus som en venn og en vi kan snakke med om alt, og at vi kan be til han. Vi lærer fortellinger fra bibelen, bibelvers, kristne bordvers og lignende og ønsker å gi barna en opplevelse av at de er verdifulle og viktige. Barnehagen har kommunikasjon, språk og tekst som satsingsområde. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlig fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.
Alle barn og voksne i Tabernaklets barnehage ønsker deg velkommen til oss.

Du lurer kanskje på hvordan det er her?
Ring gjerne, så avtaler vi når du kan komme på besøk.