Faste aktiviteter

 

Tabernaklet har mange faste aktiviteter.
NB Det er av og til avvik fra det vanlige programmet, se kalender eller månedsplan for oppdatert informasjon

Søndagsmøter
Gudstjeneste kl 11.00, med søndagsskole

Annerledes kveld
Mandager kl 19.00 (fra ca 1. sept.-ca 15.juni)

Ungdomsprogram
Realesed Fredager kl 20.00 (ikke sommertid)

Tentro
Tirsdager kl 17.30 (2-3 x pr mnd, se kalender)

Barneaktiviteter  september – juni
Onsdager kl 13.00 – 16.00- EtterSkoleTid 4-7.trinn

Onsdager kl 17:35-18:45 ->  Småbarnssang (under skolealder ifølge med en voksen)
Onsdager kl 17:30-19:00 -> Øvelse Barnekoret  (1. – 7.trinn)

Fredager kl 18.00-20:00 -> Tweensklubben (hver 2. uke) – 10-14 år!

Bønn
Tirsdag kl. 11.00. Bønnens time
Felleskristen bønn hver onsdag, kl. 07.00 – 08.00 (går på rundgang i forskjellige menigheter.

Sommerprogram
Søndag: Gudstjeneste kl. 11.00
Tirsdag: Bønnens time kl. 11.00
Onsdag: Sommerkveld kl. 19.00