Faste aktiviteter

 

Tabernaklet har mange faste aktiviteter.
NB Det er av og til avvik fra det vanlige programmet, se kalender eller månedsplan for oppdatert informasjon

Søndagsmøter
Gudstjeneste kl 11.00, med søndagsskole

Annerledes kveld
Mandager kl 19.00 (fra ca 1. sept.-ca 15.juni)

Ungdomsprogram
TabbenUng Fredager kl 20.00 (ikke sommertid)

Tentro
Tirsdager kl 17.30 (2-3 x pr mnd, se kalender)

Barneaktiviteter
Onsdager kl 17:30-19:00 -> RR-speider og Småbarnssang (hver 2. uke)
Onsdager kl 17:30-19:30 -> PT-aktiv (hver 2. uke)
Onsdager kl 17:30-19:00 -> Øvelse barnekor  (2. – 5. trinn)
Onsdager kl 19:00-20:30 -> Øvelse ungdomskor (6.trinn – ut videregående!)
Fredager kl 18.00-20:00 -> DoC-klubb (hver 2. uke)

Bønn
Tirsdag kl. 11.00. Felleskristen bønn hver 2. onsdag, kl. 19.00.

Sommerprogram
Søndag: Gudstjeneste kl. 11.00
Tirsdag: Bønnens time kl. 11.00
Onsdag: Sommerkveld kl. 19.00