Om Oss

Pinsekirken Tabernaklet, Skien er en av Norges ca 300 pinsemenigheter. Ved årsskifte hadde menigheten tilsammen 830 medlemmer og menighetstilhørige. Tabernaklet er en flergenerasjonsmenighet, som arbeider for å favne mennesker med forskjellig alder og bakgrunn. Tabernaklet er en bibelkonservativ og karismatisk menighet. Menigheten er aktiv i det tverrkirkelige arbeid i byen.

Vår tro og lære:

  • Vi tror at hele Bibelen er Guds ord, og den er basis for liv og lære.
  • Vi tror at Jesu er Guds Sønn og at han lever i dag.
  • Vi tror at alle kan få tilgivelse for sin synd og bli frelst gjennom troen på Jesus. Gjennom hans død og oppstandelse får vi evig liv og rett til å kalles Guds barn.
  • Vi tror at alle som har tatt imot Jesus bør bli døpt i vann ved full neddykkelse.
  • Vi tror at alle som blir frelst og døpt, også bør bli medlem i en lokal menighet.
  • Vi tror at alle som er kristne kan bli døpt i den Hellige ånd.
  • Vi tror at Jesus gir nådegaver og tjenestegaver til alle troende.
  • Vi tror på en stadig vekst (helliggjørelse) hos kristne.
  • Vi tror på evige liv, en rettferdig dom for alle og fortapelse for den som ikke vil tror.
  • Vi tror at Jesus kommer tilbake, for å hente sin menighet til himmelen.

Kort historikk:
Pinsemenigheten Tabernaklet, Skien ble grunnlagt den 18. mai 1908 av C. M. Seehuus. Tabernaklet var den første pinsemenigheten som ble grunnlagt i Nord-Europa. Menigheten ble dannet med bakgrunn i envekkelse som gikk over Skien i 1906. Ved starten var det 27 medlemmer. Menigheten vokste jevnt, og i 1930 var det 237 medlemmer. Under Thor Sørlis forstandertid, på – 30 tallet, brøt det ut vekkelse i byen, og på 7 år vokste Tabernaklet til over 600 medlemmer.

På -50 tallet begynte Aage Samuelsen sin virksomhet ut i fra Tabernaklet. Han samlet mye folk og mange ble frelst. Aage startet etter hvert bevegelsen Maran Ata. Under Morgan Kornmos forstandertid (1959-1968) opplevde menigheten fornyet framgang og vekst. På 10 år vokste menigheten fra ca 500 til vel 700 medlemmer. Menigheten hadde også senere vekstperioder. Men som mange andre menigheter opplevde Tabernaklet brytning mellom tradisjonell pinsekristendom og nye karismatiske strømninger på 1980 og 1990 tallet. Menighetene Troens Liv og GKS-kirken har sprunget ut fra Tabernaklet. De siste årene har menigheten vært inne i en prosess, der målet er fornyet vekst. Menigheten har nå et stort barne- og ungdomsarbeid, og fått mange nye medlemmer de siste årene.