Pinsebevegelsen

Det er ca. 300 pinsemenigheter i Norge, med til sammen ca 32.000 medlemmer. I tillegg kommer ca 10.000 menighetstilhørige (hovedsakelig barn av medlemmer).

(Med menighetstilhørige utgjør bevegelsen ca 42.000) Pinsebevegelsen her i landet er en del av en verdensomspennende bevegelse med nærmere 300 millioner medlemmer.

Alle pinsemenighetene er selvstendige. Tross den løse strukturen har bevegelsen en felles profil. Bevegelsens viktigste fellesfora er Pinsebevegelsens Lederkonferanse. Lederkonferansen har valgt et Lederråd til å representere bevegelsen utad. Det meste av virksomheten foregår i de lokale menighetene, men vi har også en god del fellestiltak som menighetene står sammen om.

Bevegelsens viktigste fellestiltak er:

  • PYM (De norske pinsemenigheters ytremisjon)
  • IBRA Radio
  • Tv-Inter
  • Filadelfiaforlaget
  • Evangeliesenteret
  • To Folkehøyskoler
  • Misjonsbåten Fredsbudet
  • Samspar
  • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg.