Vigsler

Kjære brudepar!

Fra 1.oktober 2004 er det folkeregisteret ved likningskontoret som foretar prøving, det vil si ordner alle papirer og godkjenninger i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Folkeregisteret skriver også ut vigselsattest. Her kommer litt informasjon om nødvendige papirer i forbindelse med vigsel.
Brudeparet må selv  sørge for å levere de aktuelle papirer til  folkeregisteret. Etter prøving vil folkeregisteret utstede en attest som er gyldig i 4 måneder, dette dokumentet skal gis til den som er vigselsmann.

Det som må fylles ut og leveres folkeregisteret er:

1) Erklæring fra brudefolkene, både brud og brudgom.   Skjemaet kan også lastes ned i PDF eller Word format fra denne siden. (Enkelt å fylle ut elektronisk.)

2) Forlovererklæring, fra begge forloverne.   Skjemaet kan også lastes ned i PDF eller Word format fra denne siden. (Enkelt å fylle ut elektronisk.)

 

PS  — Ønsker en eller begge å endre navn i forbindelse med vigselen? I så fall må skjemaet «Endring av navn» leveres folkeregisteret sammen med de andre papirene. (Ved tanke på pass og mulige utenlandsreiser kort tid etter vigselen er det noen som heller velger å  forandre navn noe senere, men det med navn er jo naturligvis helt opp til ekteparet og har ingenting med selve vigselen å gjøre.)

Skjema «Endring av navn».   Skjemaet kan også lastes ned i PDF eller Word format fra denne siden. (Enkelt å fylle ut elektronisk.)