Visjon

Visjon Pinsekirken Tabernaklet Skien

Vår menighet skal være
en menighet med åpne dører —

• Til Guds nærhet – gjennom bibel, bønn og lovprisning.

• Til fellesskapet – gjennom omsorg, tjeneste og disippelskap.

• Til vår verden – gjennom evangeliet i kraft, ord og gjerning.

Jesus sier:
«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør».  (Åpenbaringen 3:8)