Visjon

•Til Guds nærhet – gjennom bibel, bønn og lovprisning.

•Til fellesskapet – gjennom omsorg, tjeneste og disippelskap.

•Til vår verden – gjennom evangeliet i kraft, ord og gjerning.

Jesus sier: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør».  (Åpenbaringen 3:8)