Planer – Tabernaklets Barnehage

Tilbake til Barnehagens hovedside

Temaplan for barnehageåret 2023/2024

Temaplan for Barnehageåret 2023/2024

Årsplan for perioden 2021-2024

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivå, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal også være et utgangspunkt for å gi foreldrene mulighet til å kunne få innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven.