Planer – Tabernaklets Barnehage

Tilbake til Barnehagens hovedside

Årsplan for perioden 2021-2024

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivå, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal også være et utgangspunkt for å gi foreldrene mulighet til å kunne få innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven.

Temaplan for barnehageåret 2021-2022

Hver måned har vi temaer, barnebøker og fokusområder innen utvikling som vi jobber målrettet med. Les mer om dette i temaplanen.

Temaplan for barnehageåret 2020–2021

Hver måned har vi temaer, barnebøker og fokusområder innen utvikling som vi jobber målrettet med. Les mer om dette i temaplanen.

Årsplan for perioden 2018–2021

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivå, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal også være et utgangspunkt for å gi foreldrene mulighet til å kunne få innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven.