Misjon

“Gå ut i all verden!”

Pinsekirken Tabernaklet Skien har en  lang historie som en engasjert misjonsmenighet. I dag støtter vi arbeid hovedsaklig i Egypt, Israel og Jordan. I tillegg er vi også delaktig i misjonsarbeid i Kenya, Hvitrussland, Ukraina, Belgia og Moldovia.