Misjon

“Gå ut i all verden!”

Pinsekirken Tabernaklet Skien har en  lang historie som en engasjert misjonsmenighet. I dag støtter vi arbeid hovedsaklig i Egypt, Israel og Jordan. I tillegg er vi også delaktig i misjonsarbeid i Kenya, Hvitrussland, Ukraina, Romania, Belgia og Moldovia.

Klikk her for for å gå til "nedlastninger" for å lese dokumentet: 210120 Misjonsinfo PTS.