Velkommen til Tabernaklets Barnehage

Barnehagen eies av Pinsekirken Tabernaklet Skien. Den ligger i flotte omgivelser med Lundedalen som nærmeste nabo og har gode muligheter til turer i nærmiljøet. Utearealet i barnehagen er en stor hage med varierte aktivitetsmuligheter.

Tabernaklets barnehage

Hanne Kristoffersen Taranrød er styrer av Tabernaklets barnehage. Allerede i 1978 var Tabernaklet i gang med “6-årsklubb”, som det het den gangen. Da menigheten i 1987 kjøpte Cort Adelers gate 14 ble tilbudet utvidet til korttidsbarnehage og i 2008 ble det heltidsbarnehage.

Har du spørsmål eller ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi har det? Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Telefon barnehagen: 469 71 351
Styrer: Hanne Kristoffersen Taranrød
Telefon til Hanne: 418 12 140‬
E-post: barnehagen@tabernaklet.no

Pedagogisk plattform

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.

Gjennom hverdagen i barnehagen vil vi formidle Jesus som en venn og en vi kan be til. Vi lærer fortellinger fra bibelen, bibelvers, kristne bordvers og lignende og ønsker å gi barna en opplevelse av at de er verdifulle og viktige. Barnehagen har kommunikasjon, språk og tekst som satsingsområde. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlig fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

MyKid

Barnehagen bruker Mykid – en kommunikasjonsportal mellom foreldrene og barnehagen. Der blir månedsplan og annen informasjon lagt ut til foreldrene. Man må ha passord for å logge seg inn. De som får tildelt plass, vil også etter oppstart få tilgang til MyKid.

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 07:30 til 16:30.
Vi har fem planleggingsdager i året.
Barnehagen er stengt i fire uker i juli, i tillegg til jul og påskeferie.

Ansatte

Styrer/ barnehagelærer: Hanne Kristoffersen Taranrød
Pedagogisk leder: Janne Ottersen
Barnehagelærer: Gun L. Follegg
Fagarbeider: Rozenizia N.de A. Stenbakk
Assistent: Tone Myrene Pedersen
Renholder: Mona Myrvang

Søknad til Barnehagen

Tabernaklet Barnehage er med i Skien kommune samordna opptak. Klikk deg inn på foreldreportalen for å søke.