Senior

Senior — en hederstittel!

Pinsekirken Tabernaklet Skien ble grunnlagt 18. mai 1908, og vi klarer å regne ut at vi virkelig er en flergenerasjonsmenighet. Når vi møtes til gudstjeneste en søndag formiddag er det ikke uvanlig at den yngste i kirken ennå ikke har fylt ett år, og den eldste har passert nitti. Da snakker vi flergenerasjonsmenighet!

Samtidig som det er flott at alle generasjoner møtes samtidig, så er det også behov for samlinger rettet mot de forskjellige livsfasene. I Tabernaklet er det flere aktiviteter som særlig rettes mot seniorene:

• Formiddagsteff en gang i måneden
• “Søstermisjon” er en samling for voksne damer som møtes til fellesskap der de også særlig ber for vårt arbeid i andre land og andre verdensdeler.
• Besøkstjenesten, det er et systematisk tiltak der jevnlige besøk hos de som ikke lenger kommer ut til våre gudstjenester planlegges.
• Seniorfesten er som navnet tilsier, fest for seniorene. Dette er en årlig samling med nydelig middag, marsipankake og pyntede bord.

Omsorgsbolig

Pinsekirken Tabernaklet Skien har grunnlagt en boligstiftelse med 24 leiligheter. Der er det mulig å leie en 2-roms eller 3-roms leilighet. Daglig leder og kontaktperson for boligstiftelsen er administrasjonsleder i menigheten, Vidar Tellefsen.