Småfellesskap

Småfellesskap for alle!

Et småfellesskap er der godt vennskap bygges og livet med Gud utvikles. Vi møtes og deler livet over en kopp kaffe, enten hjemme hos noen eller ute på kafè. Det “prekes” ikke i småfellesskapene, men vi har samtaler ut ifra definerte spørsmål som ofte kan ta utgangspunkt i søndagens undervisning. Et småfellesskap er også et sted der vi kan be for og med hverandre. Det er ikke et behandlingssted for mennesker med spesielle behov, ikke et teologisk forum for spesielt interesserte og heller ikke en mini-gudstjeneste.

Hvor mange i hver gruppe?

Et småfellesskap består av 3-12 personer. Når en gruppe når et stabilt antall på ca 12 personer bør den deles.

Hvor ofte?

Vi anbefaler at småfellesskapene møtes annenhver uke. I utgangspunktet foreslår vi torsdagene, men det er naturligvis opp til den enkelte gruppe.

Ta kontakt

Kontakt Vidar Tellefsen eller noen andre i pastorteamet for mer informasjon!